Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does ZGET stand for?

ZGET stands for Zeer Goede Ecologische Toestand

Advertisement:

This definition appears very rarely

Other Resources: Acronym Finder has 1 verified definitions for ZGET

Samples in periodicals archive:

(daarboven is sprake van een Zeer Goede Ecologische Toestand, ZGET) (Tabel 1.1). In sterk veranderde en kunstmatig aangelegde wateren is het KRW-doel het Goed
kwaliteitswaardering enkel een rol bij het onderscheiden van de goede en de zeer goede ecologische toestand.
mogelijk, de zeer goede ecologische toestand of het maximale ecologisch potentieel van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen, te worden bereikt.
van oppervlaktewaterlichaam worden vastgesteld wanneer ze in een zeer goede ecologische toestand verkeren (cf. bijlage V van de KRW).
krijgt een waardering in 5 klassen, te weten de zeer goede ecologische toestand (nagenoeg ongestoorde staat of referentie), goede ecologische toestand...
Voor het bepalen van een zeer goede ecologische toestand met betrekking tot de concentraties van specifieke synthetische verontreinigende stoffen gelden de...
30 % scoort ontoereikend en 16 % matig. Geen enkel waterlichaam beantwoordt aan de criteria voor de goede of zeer goede ecologische toestand (of potentieel).
Blauw: zeer goede ecologische toestand; groen: goede ecologische toestand; geel: matige ecologische toestand; oranje: ontoe-reikende ecologische toestand; rood...
een natuurlijke referentie met een zeer goede ecologische toestand (ZGET). De doelstelling voor 2015 is een goede
minimale vereiste in 2015 voor natuurlijke wateren) en een 'zeer goede ecologische toestand' (zie illustratie). AQUAREIN Goed Matig Slecht Zeer slecht Zeer goed Goed
de bovengrens van de zeer goede ecologische toestand (ZGET) voor natuurlijke wateren. Bron: aquo.nl: 5. 1 up, 0 down. Referentie
ZGET Zeer Goede Ecologische Toestand (zie ook Goede Ecologische Toestand) Title: Microsoft Word - KRW-begrippenlijst.doc Author: wsimons Created Date...
Def.: de bovengrens van de zeer goede ecologische toestand (ZGET) voor natuurlijke wateren. Toelichting...
ecologische toestand. In de KRW is de referentietoestand, welke tevens de streefsituatie is, gelijk gesteld aan de zeer goede ecologische toestand.
Als we willen dat de waterlopen evolueren naar goede tot zeer goede ecologische toestand en dat de waterkwaliteitsnormen worden gehaald, is het belangrijk dat u...
Bij het vaststellen van het MEP van een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam op basis van de Zeer Goede Ecologische Toestand of referentie van het meest...
zeer goede ecologische toestand Afk.: ZGET Def.: de toestand van een overeenkomstig bijlage V (Europese Kaderrichtlijn Water) als zodanig ingedeeld...
zeer goede ecologische toestand. Definitie. ZGET de toestand van een overeenkomstig bijlage V (Europese Kaderrichtlijn Water) als zodanig ingedeeld...
een zeer goede ecologische toestand, de hydromorfologische en hieruit resulterende fysisch-chemische omstandigheden in acht genomen (zie stappen 2 en 3).
zeer goede ecologische toestand (ZGET) voor het overeenkomstige watertype. Wordt door het nemen van ingrepen het bereiken van de GET voor het overeenkomstige...
ACRONIMI.com ha 1 risultati per ZGET. Zeer Goede Ecologische Toestand; ALERT EMAIL - Ricevi un'email ogni volta che verranno aggiunti nuovi significati per AAA
</li></ul><ul><li>Resultaat = toestand </li></ul><ul><li>GET: Goede Ecologische Toestand </li></ul><ul><li>ZGET: Zeer Goede Ecologische Toestand...
voldoet aan de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor de zeer goede ecologische toestand...
sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen zijn de verwijzingen naar de zeer goede ecologische toestand te beschouwen als verwijzingen naar het maximaal...
(EKC) die een waarde tussen 0 en 1 kan aannemen, waarbij 1 een zeer goede ecologische toestand vertegenwoordigt en 0 een zeer slechte ecologische toestand.
De richtlijn stelt dat in 2015 al het water in Nederland een goede of een zeer goede ecologische toestand moet hebben.
Voor de natuurlijke wateren zijn deze doelen vastgesteld ten opzichte van de natuurlijke referentie, dit is de Zeer Goede Ecologische Toestand (ZGET)...
(zeer) goede ecologische toestand is internationale samenwerking essentieel. 2/ Rivieren kunnen goed beoordeeld op basis van de samenstelling...
Voldoende lage fosforconcentraties zijn een belangrijke randvoorwaarde om de goede of zeer goede ecologische toestand in rivieren te halen.