Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does VTB stand for?

VTB stands for Vlaamse Tafelvoetbal Bond

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of VTB

Other Resources: Acronym Finder has 19 verified definitions for VTB

Samples in periodicals archive:

Welkom op de info-site van de Vlaamse Tafelvoetbal Bond (VTB). Op deze site staan alle uitslagen van competitiewedstrijden, ...
- U moet lid zijn met de club van een federatie die aangesloten is bij het overkoepelende orgaan - het CBK. Antwerpen, federatie ATC - Antwerpse Tafelvoetbal Clubs - (theoretisch CBKA2) Antwerpen, federatie ASF - Antwerp Soccer Federation - (theoretisch CBKA3) Antwerpen, federatie CBKA - Confederale Belgische kickerbond Antwerpen - (theoretisch CBKA) Brabant, federatie KFP - Kicker Federatie Pajottenland - (theoretisch CBKP) Brabant/Henegouwen (Wallonië), federatie FBFTA - Féderation Belge de Football de Table Amateur - (theoretisch CBKB) Limburg, federatie CBKL - Confederale Belgische kickerbond Limburg - (theoretisch CBKL (veranderd in Regio-Oost)) Luik, federatie ??? Oost-Vlaanderen, federatie BTLB - Belgische Tafelvoetbal Liefhebbers Bond - (theoretisch CBKO) West-Vlaanderen, federatie VTB - Vlaamse Tafelvoetbal Bond.