Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does VEWG stand for?

VEWG stands for Vereniging Ecologisch Wonen Groningen

Advertisement:

This definition appears very rarely

See other definitions of VEWG

Samples in periodicals archive:

De wijk bestaat uit drie delen: Zonland, Mooiland en Waterland. Er staan in totaal 166 woningen, waarvan 26 in de huursector. Het initiatief voor de ecologische wijk Drielanden kwam in 1989 van de (inmiddels opgeheven) Vereniging Ecologisch Wonen Groningen. Samen met een architect en een projectontwikkelaar werd een ambitieus bouwplan opgesteld: er moest zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het milieu, dus: zuinig met energie, grondstoffen en water en met veel groen.
Waterland, onderdeel van Drielanden. In 1989 richtten een aantal mensen de Vereniging Ecologisch Wonen Groningen op. Na contact met de gemeente Groningen, woningcorporatie Groningen en architect Jan Giezen besloten de oprichters de bouw van een ecologisch woningbouwproject in Groningen na te streven. Tijdens een eerste informatiebijeenkomst bleek dat er honderden mensen geïnteresseerd waren in een milieuvriendelijk gebouwd huis in een wijk met een prettige natuurlijke omgeving.