Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does VVO stand for?

VVO stands for Verbond Vlaams Overheidspersoneel

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of VVO

Other Resources: Acronym Finder has 7 verified definitions for VVO

Samples in periodicals archive:

Pour obtenir plus d'informations sur Verbond Vlaams Overheidspersoneel de l'étranger, veuillez composer le numéro de téléphone international 02 512 99 01. Vous pouvez vous adresser au contacter le bon interlocuteur chez Verbond Vlaams Overheidspersoneel.
Contacteer Verbond Vlaams Overheidspersoneel in Brussel: alle contactgeg. (tel nr, email, ...) en extra info over Verbond Vlaams Overheidspersoneel staan in rubriek Allerlei
Contact Verbond Vlaams Overheidspersoneel in Brussels: the contact information (telephone number, e-mail address, ...) for Verbond Vlaams Overheidspersoneel is listed in the section Miscellaneous
Verbond Vlaams Overheidspersoneel: Federaal minister van Binnenlandse Zaken Dewael wil de brandweer “de-communaliseren” en herinrichten op basis van meer gemeentelijke zones, zoals dat reeds het geval is voor de lokale politie. De raden, die nu de politiezones besturen, zouden er dan meteen ook het bestuur van die brandweerzones kunnen bijnemen. Voor zulke herinrichting valt allicht in verband met rationeel bestuur wel een en ander te zeggen alhoewel hierdoor de bevoegdheden van de gemeenteraad worden uitgehold.
Hij verenigde het Davidsfonds, het Vermeylenfonds en Willemsfonds in één koepel. Later kwamen hier het Verbond der Vlaamse Academici, de Vlaamse Volksbeweging en het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel bij. Het OVV startte definitief op 13 mei 1966 met 30 ledenverenigingen. Dat werden er in 1968 49. In 2006 waren het er nog steeds evenveel.
Contactez Verbond Vlaams Overheidspersoneel à Bruxelles: toutes les coordonnées (numéro de téléphone, adresse email, ...) et plus d'infos sur Verbond Vlaams Overheidspersoneel sont mentionnées sous la rubrique Divers
Verbond Vlaams Overheidspersoneel: Kerstmis, vrede voor alle mensen Persmededelingen
Une recommandation sur Association Verbond Vlaams Overheidspersoneel ? Avis et une notation - Note: 0/10 1/10 2/10 3/10.
Wat je nog moet weten over VERBOND VAN HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL: VERBOND VAN HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL gaf nog geen beschrijving op. Ondernemingsnummer BE0410864878.