Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does VTT stand for?

VTT stands for Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos

Advertisement:

This definition appears somewhat frequently

See other definitions of VTT

Other Resources: Acronym Finder has 29 verified definitions for VTT

Samples in periodicals archive:

Julkaisu / Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos Author: Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos (Helsinki).
Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT) perustettiin 16. tammikuuta 1942[1] lailla, joka tuli voimaan 1. helmikuuta[2], harjoittamaan teknillistä tutkimustoimintaa tieteellisessä ja yleishyödyllisessä tarkoituksessa. Tarkoituksena oli myös tehostaa tuotantotoimintaa käynnissä olleen sodan aikana[2]. Tutkimuslaitos irrotettiin Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:stä (KCL) joka puolestaan tämän jälkeen keskittyi paperiteollisuuden keskeisten yritysten omistuksessa palvelemaan näiden tutkimustarpeita.
Assignee: Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos Address: Espoo, FI No. of patents: 2.
Valtion teknillinen tutkimuslaitos - Intelligent Energy Europe