Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does UBU stand for?

UBU stands for Utvalget for Byutvikling

Advertisement:

This definition appears very rarely

See other definitions of UBU

Other Resources: Acronym Finder has 8 verified definitions for UBU

Samples in periodicals archive:

Side 3 av 4 Dersom utvalget for byutvikling finner at det er grunnlag for å dispensere fra kommuneplanen vil det være nødvendig å sende saken til uttalelse før...
Utvalget for Byutvikling i Stavanger gikk i går inn for reguleringsplanen for østre bydel.
Stavanger Aftenblad forteller at utvalget for byutvikling vil gi hytteeiere som ulovlig har bygd på hyttene sine anledning til å fremme forenklet søknad for tiltak...
Illustrasjon av detaljregulerings-planen som er vedtatt i UBU (Utvalget for ByUtvikling) og til sist i Bystyret i Sandnes Kommune den 18. desember 2012.
Jernbaneverket har bedt kommunen om et oppklarende møte etter at Utvalget for byutvikling i forrige uke ikke godtok reguleringsplanen for dobbeltsporet.
Vi har gitt vår anbefaling i denne saken. Nå er den oppe til høring i utvalget for byutvikling i Sandnes kommune.
01.01.2013 Dale Eiendomsutvikling: GODT NYTT ÅR! Bygging på Dale endelig en realitet! Detaljreguleringsplanen gikk igjennom både i UBU (Utvalget for ByUtvikling...