Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does TPK stand for?

TPK stands for Tuzlansko Podrinjskog Kantona

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of TPK

Other Resources: Acronym Finder has 13 verified definitions for TPK

Samples in periodicals archive:

Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 3/94., 6/97. i 1/98.)...
ove savjete posebno saljem drugovima rasimu i anisu, jer su "crne rupe" ovih dana nesto izrazenije iznad skandinavije i tuzlansko-podrinjskog kantona...
Na temelju ~lanka 24. stavak 1. to~ka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97. i 3/99. i &quot...
quot;Zakon o utvroivanju i upotrebi grba i zastave Tuzlansko-podrinjskog kantona, Sluzbene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona, nr. 4/96."...
USTAVNI ZAKON TUZLANSKO-PODRINjSKOG KANTONA (Objavljeno u "Sl. novinama Tuzlanskog Kantona", br. 1 od 13 septembra 1994, 9/96) IUSPOSTAVLjANjE KANTONA
Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona (1993-1995) Ministarstvo za industriju, energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona (1994-1995)
Tuzla Canton (Bosnia and Herzegovina) Tuzlanski kanton, Canton 3. Last modified: 2002-11-30 by dov gutterman; Sluzbene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona...
begin:vcard version:2.1 n:; fn:jedinstvena organizacija boraca unija veterana tuzlansko - podrinjskog kantona adr;office;pref:;;trg oslobo enja bb;tuzla;;75000;bosna...