Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does TDI stand for?

TDI stands for Tolerable Daglige Indtagelse

Advertisement:

This definition appears somewhat frequently

See other definitions of TDI

Other Resources: Acronym Finder has 64 verified definitions for TDI

Samples in periodicals archive:

Et 2-årigt barn kan kun tåle 0,3 gram kassiakanel på grøden, før den tolerable daglige indtagelse.
I januar 2015 bekendtgjorde EFSA, baseret på vurdering af toksikologiske data, at den tolerable daglige indtagelse, TDI, skulle sænkes fra de hidtidige 50 µg/kg legemsvægt pr. dag til 4 µg/kg legemsvægt pr. dag. Denne nye TDI blev betegnet som midlertidig, da man afventer resultaterne fra nye langtidsforsøg.
Jeg har læst en artikel, der oplyser om, at det aktive stof i kanel,coumarin/kumarin, er gift, der kan give mennesker/børn! leverskader ved stort forbrug. Der er i 2007 i EU fastsat grænseværdier for indholdet af kumarin i fødevarer, og den tolerable daglige indtagelse(TDI) blev fastsat til fra 0 - til 0,1 mg pr. kg kropsvægt. 1 tesk vejer 4,5 g!Der skelnes melem Cassiakanel med højt indhold og Cylonkanel med lavere indhold.