Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does TDI stand for?

TDI stands for Tolerabla Dagliga Intag

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of TDI

Other Resources: Acronym Finder has 64 verified definitions for TDI

Samples in periodicals archive:

Kumarin är ett leverskadande (levertoxiskt) ämne. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA fastställde år 2004 det tolerabla dagliga intaget av kumarin till 0,1 mg per kg kroppsvikt (för en person på 50 kg således 5 mg kumarin ˜ 1 ts kanel). År 2008 uppdaterade EFSA sin utvärdering och konstaterade att det inte är oroväckande med tanke på säkerheten även om kumarinintaget i en till två veckors tid vore 0,3 mg per kg kroppsvikt och dygn.