Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does TDI stand for?

TDI stands for Tolerabel Daglig Indtagelse

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of TDI

Other Resources: Acronym Finder has 64 verified definitions for TDI

Samples in periodicals archive:

Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriteriet for det enkelte stof ud fra en "tolerabel daglig indtagelse" (TDI) og en vurdering af, hvad der ellers udover drikkevandet, kan bidrage til udsættelsen for stoffet. Hvis et givent stof for eksempel også kan forekomme i fødevarer og luften, så bliver kvalitetskriteriet fastsat sådan, at kun 10 % af TDI må stamme fra drikkevandet.