Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does TIBIR stand for?

TIBIR stands for Tidlig Innsats for Barn I Risiko

This definition appears very rarely

Samples in periodicals archive:

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er et helhetlig program for forebygging og avhjelping av atferdsproblemer hos barn. Utprøvingen av TIBIR har gitt lovende...