Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does SSRI stand for?

SSRI stands for Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of SSRI

Other Resources: Acronym Finder has 8 verified definitions for SSRI

Samples in periodicals archive:

RKP(b) Markaziy Qo'mitasi Siyosiy byurosida, bolsheviklar partiyasining s'ezdlari va plenumlarida, shuningdek sovet tashkilotlarida bu masala keng muhokama qilindi. Nihoyat, RKP(b) rahbarligida joylarda uzoq vaqt olib borilgan tashviqot-targ'ibot ishlari va ko'rsatilgan tazyiqlar o'z natijasini berdi. Ukraina, Belorussiya, Zakavkaze Federatsiyasi Kompartiyalari, bu respublikalar sovetlarining s'ezdlari RKP(b) Markazqo'mining «SSSRni tuzish to'g'risida»gi takliflarini qo'llab-quvvatlashlarini bayon qildilar. 1922 yil 26 dekabrda Butunrossiya Sovetlarining X s'ezdi sovet respublikalarini yagona sovet davlatiga birlashtirishni zarur deb topdi. S'ezd o'zi saylagan delegatsiyaga USSR, BSSR va ZSFSR delegatsiyalari bilan birgalikda Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqini.