Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does SRW stand for?

SRW stands for Scheepvaart Reglement Westerschelde

Advertisement:

This definition appears very rarely

See other definitions of SRW

Other Resources: Acronym Finder has 19 verified definitions for SRW

Samples in periodicals archive:

Het voorzorgsgebied wordt beschouwd als hoofdvaargeul. Op het redegebied Vlissingen zijn artikel 9, eerste en vierde lid, onder a, en artikel 18, onder d 3? en e 2?, niet van toepassing. Zie hoofdstuk 7 van het Scheepvaart reglement Westerschelde. Op het verkeerskanaal 14 Centrale Vlissingen melden schepen of ze noord uit, west uit of westrond gaan. Dit ter informatie van de andere vaarweggebruikers.