Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does RAN stand for?

RAN stands for Rossiyskaya Akademiya Nauk

Advertisement:

This definition appears very rarely

See other definitions of RAN

Other Resources: Acronym Finder has 35 verified definitions for RAN

Samples in periodicals archive:

Imperatorskaya Rossiyskaya Akademiya nauk. Istoriko-filologicheskoe otdelenie. Zapiski. Vstupitelnoe chtenie v kurs turetsko-tatarskogo yazyka. 1861.
Imperatorskaya Rossiyskaya Akademiya nauk. Zapiski. Vstupitelnoe chtenie v kurs turetsko-tatarskogo yazyka. 1861. (Uch.zap. Kazanskogo un-ta) T.01.