Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does PAE stand for?

PAE stands for Provoz A Ekonomika

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of PAE

Other Resources: Acronym Finder has 40 verified definitions for PAE

Samples in periodicals archive:

Pro prijetí uchazece ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní zpusobilosti stanoveny v Narízení vlády c. 689/2004 Sb. ve znení pozdejších predpisu. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazece ke vzdelávání jsou nemoci vylucující splnení podmínek stanovených zvláštními právními predpisy pro výkon povolání, na které bude uchazec pripravován v daném oboru vzdelání. Škola.
Obor Provoz a ekonomika dopravy Tato str?nka obsahuje v?eobecn? informace o oboru, nevztahuj? se ke konkr?tn? ?kole.