Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does NFK stand for?

NFK stands for Norsk Forening for Kvalitet

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of NFK

Other Resources: Acronym Finder has 12 verified definitions for NFK

Samples in periodicals archive:

NFKR - Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring. 208 likes · 11 talking about this. NFKR som fagnettverk er et samlingspunkt for erfarings- og...
NFKR - Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring - 'Norwegian Assosiation for Quality and Risk Management' - a member of EOQ. The European Organization for Quality, EOQ, is an autonomous, non-profit making association. NFKR er et samlingspunkt for informasjons-utveksling og kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller. Foreningen skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder/brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet.
NFKR - Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring. 208 likes · 11 talking about this. NFKR som fagnettverk er et samlingspunkt for erfarings- og...