Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does NRB stand for?

NRB stands for Nacionalna Raziskava Branosti

Advertisement:

This definition appears somewhat frequently

See other definitions of NRB

Other Resources: Acronym Finder has 29 verified definitions for NRB

Samples in periodicals archive:

3. 2014, ob 13. 00 v prostorih Hotela Central, Miklošiceva 9, Ljubljana (6. nadstropje, dvorana Emona) Predstavniki Sveta pristopnikov k NRB in izvajalca raziskave NRB bodo javno predstavili valutne podatke iz NRB, izmerjene v obdobju junij 2013 do vkljucno februar 2014. Prijazno vabljeni, veselimo se ponovnega srecanja z vami! Junij 2013 Nacionalna raziskava branosti.
Svojo poklicno pot je zacel kot medijski nacrtovalec in tekstopisec pri oglaševalski agenciji Elea. Leta 1995 se je zaposlil v Studiu Doticni, kjer je prevzel funkcijo vodje strateškega nacrtovanja. Z delom v podjetju Valicon je pricel leta 1999 in prevzel vodenje oddelka medijskih in komunikacijskih raziskav ter svetovanja. Andraž je avtor modela po, katerem se v Sloveniji izvaja nacionalna raziskava branosti.
Ceprav Vestnik nima najvecjega števila bralcev, pa ima nesporno na svojem obmocju najvišji delež bralcev, kar 54 odstotkov, to pomeni, da ga prebere vsak drugi Pomurec. Posebej se je Skele lotil tudi podrocja cenovne ucinkovitosti oglaševanja. Ugotavlja, da cena za enostranski oglas v Vestniku ni najnižja, je pa le ta najnižja glede na tisoc doseženih bralcev.     Najboljši regionalni casopis v raziskavi MM je tako pomurski Vestnik. Pred nedavnim pa je tudi nacionalna raziskava branosti.