Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does LDP stand for?

LDP stands for Landelijk Dementie Programma

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of LDP

Other Resources: Acronym Finder has 48 verified definitions for LDP

Samples in periodicals archive:

Crisisbeddenbosch.nl is tot stand gekomen in het kader van het project Landelijk Dementie-programma Regio
Programme region (Landelijk Dementie Programma, LDP) with 200,000 inhabitants. The incidence figures provide an indication of the diagnostic capacity in the region.
Het Landelijk Dementie Programma: het LDP doet met U mee on ResearchGate, the professional network for scientists.
Brief staatssecretaris over de implementatie van het Landelijk Dementie Programma - Geestelijke gezondheidszorg - Parlementaire monitor
Motie over evaluatie Landelijk Dementie Programma en over continuering van het programma dan wel borgen resultaten - Vaststelling van de begrotingsstaten van het...
Het Landelijk Dementie Programma probeert de dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Daarnaast wil het programma
en het landelijk dementie programma De gebruiker kan helpen verbeteren Relevante kennisprogramma's makkelijk en snel in te zien Heldere instructie Vocht en
ARTIKELEN Dementie in de regio Een bijeenkomst van het Landelijk Dementie Programma Jeannette Pols Het Landelijk Dementie Programma probeert de dienst...
Tussentijdse evaluatie Landelijk Dementie Programma Publieke versie ZonMw, April 2007
Alzheimer Nederland hun belangen. Wij doen dat ook bij u in de buurt. Alzheimer Nederland heeft deelgenomen aan het Landelijk Dementie Programma.
Wat is de situatie van de cliënt en de mantelzorgers in deze fase? Vanuit de ervaringen vanuit het Landelijk Dementie Programma wordt deze situatie beschreven b.
Dit Netwerk is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van lokale aanbieders en gemeenten...
In het Landelijk Dementie Programma (LDP) werden de probleemvelden vastgesteld die de belangrijkste problemen waren voor mensen met de-mentie en hun mantelzorgers...
Deelnemers Landelijk Dementie Programma Waardenlanden - Verpleeghuis Waerthove, Sliedrecht - Verpleeghuis De Wieken...
Binnen het Landelijk Dementie Programma werd casemanagement gestimuleerd om tegemoet te komen aan een aantal problemen en zorgvragen van personen met dementie
Het Landelijk Dementie Programma probeert de dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren.
uit het Landelijk Dementie Programma. De concept leidraad is beschikbaar gesteld in juni en de definitieve versie is gepubliceerd op 28 juli 2008.
6 Zowel in het Landelijk Dementie Programma, als in het vervolg hierop, Ketenzorg Dementie Noordwest Veluwe, is het perspectief van de cliënt leidend.
Belangenbehartiging (Landelijk Dementie Programma (LDP) - Collectieve belangenbehartiging - Kleinschalig Wonen - Landelijk Platform Korsakov)
Voor professionals is vanuit het Landelijk Dementie Programma (LDP) een landelijke website ontstaan over dementie voor professionals.
Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe.
DOETINCHEM - Het Alzheimer Café voor Doetinchem en omstreken besteedt dinsdag 8 april aandacht aan het Landelijk Dementie Programma (LDP). Daniëlle Wensink...
Daarbij wordt aangesloten op de ervaringen uit het Landelijk Dementie Programma (2005-2009). Vanaf 2011 worden patiënten begeleid met de inzet van casemanagers.
met het Landelijk Dementie Programma, niet onbekend voor. Dit geldt ook voor uw pleidooi voor casemanagement voor mensen met dementie en hun naasten.
Het doel van dit Landelijk Dementie Programma was de hiaten in de regionale dementiezorg te benoemen en vervolgens aanbevelingen te doen voor verbetertrajecten.
De informatie is ontstaan uit een verbeter project tijdens het Landelijk Dementie Programma, tegenwoordig Ketenzorg Dementie Westelijk Utrecht.
Het Netwerk Dementie Groningen is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Groningen. Er wordt gebouwd aan een stevige keten dementie in de provincie Groningen.
Dementie en de NHG Standaard Dementie en worden de uitkomsten, ervaringen en goede voorbeelden die voortkomen uit het Landelijk Dementie Programma...
Onze organisatie participeert in het Netwerk Dementie Drenthe. Dit Netwerk is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een...
Onze organisatie participeert in het Netwerk Dementie Drenthe. Dit Netwerk is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot...
en waar ik erg benieuwd naar ben is de bundeling van krachten, de zogenaamde "ketenzorg dementie" (het is een Landelijk Dementie Programma)...
Netwerk Dementie Zeist is ontstaan op initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en Omstreken en gestart als Landelijk Dementie Programma project in 2006.
Ervaringen met het Landelijk Dementie Programma Het Landelijk Dementie Programma (LDP) is in 2004 gestart en eindigt aan het einde van dit jaar.
Organisatie. Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van...