Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does KFML stand for?

KFML stands for Kommunistisk Forbund Marxister Leninister

Advertisement:

This definition appears rarely

Samples in periodicals archive:

Scocozza var i 1953-63 medlem af hhv. Clart?, DKU og DKP. Med bruddet mellem Sovjet og Kina gik han ud af DKP og var med til at danne Kommunistisk Arbejdskreds (1963-65). Derp? medstifter af og formand for KFML (Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister) 1968-76, da det blev omdannet til KAP (Kommunistisk Arbejderparti). Formand for dette 1976-84 og derefter medlem til partiets nedl?ggelse i 1994.
I slutningen af 60'erne havde PET rekrutteret eller placeret kilder i Socialistisk Ungdoms Forum (SUF), Venstresocialisterne (VS), Kommunistisk Forbund marxister-leninister.
På den ene side tabte Sand-fløjen afstemningen om det organisatoriske grundlag, og efterfølgende blev Sand ”frosset” ud af kredsen omkring Bonnevie. Kort efter trak Sand sig helt ud af bevægelsen. På den anden side vedtog man et kompromisforslag, der gentog, at DDV arbejdede ud fra et antiimperialistisk program, og at DDV var en ”kadreorganisation”. [360] Det primære resultat af opgøret var således, at Otto Sand havde forladt bevægelsen, men den dybereliggende konflikt om bevægelsens fremtid var ikke blevet løst. Snart dannedes nye konkurrerende grupperinger og fløje i organisationen: I sommeren 1971 forudså PET’s kilde, at en ny splittelse var på vej, denne gang mellem ”superbureaukraterne”, det vil sige den sejrrige kreds omkring Bonnevie, og de nye medlemmer af DDV, der fortrinsvis stammede fra KUml (Kommunistisk Ungdom marxister-leninister) og KFml (Kommunistisk Forbund marxister-leninister.