Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does DNVA stand for?

DNVA stands for Det Norske Vitenskaps Akademi

Advertisement:

This definition appears very rarely

Other Resources: Acronym Finder has 2 verified definitions for DNVA

Samples in periodicals archive:

PhD Jonathan Marc Polfus fra Kjemisk Institutt, UiO, ble nylig tildelt Yaras Birkeland-pris på 100. 000 kroner under en høytidelighet i forbindelse med Birkeland-forelesningen på Det Norske Vitenskaps-Akademi. Han ble tildelt doktorgraden i november 2012.
? Ibn Fadlan, Risala, i Birkeland, Harris, Nordens historie i middelalderen etter arabiske kilder. Oversettelse til norsk av de arabiske kilder med innledning, forfatterbiografier, bibliografi og merknader. Skrifter utgitt av Det Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo II. Hist. -Filos. Klasse 2. Oslo 1954.
PhD Jonathan Marc Polfus fra Kjemisk Institutt, UiO, ble nylig tildelt Yaras Birkeland-pris på 100. 000 kroner under en høytidelighet i forbindelse med Birkeland-forelesningen på Det Norske Vitenskaps-Akademi. Han ble tildelt doktorgraden i november 2012.
I dag var Hans Majestet Kong Harald til stede på en Nansen Minneforelesning i regi av Det norske vitenskaps-akademi. I tillegg til Fridtjof Nansen selv, var det skipslegen Henrik Greve Blessing som sto sentralt i kveld.
1914 Æresdoktor ved Smith College, Massachussets, USA 1917 Medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi.
Prisen blir utdelt av ein komité innstilt av Det Norske Vitenskaps-Akademi. Den er i år på 6 millioner kroner.
Prof. Richard Lindzen, medlem av Det Norske VItenskaps Akademi.