Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does BOSK stand for?

BOSK stands for Bond Ouders Spastische Kinderen

Advertisement:

This definition appears very rarely

Samples in periodicals archive:

De BOSK is in 1952 opgericht als Bond Ouders Spastische Kinderen, om gezinnen te ondersteunen waarvan een kind spastisch was. Daar men destijds er van uitging dat spastische kinderen niet alleen lichamelijk gehandicapt waren. Waardoor deze kinderen door hun omgeving vaak de verkeerde benadering en ondersteuning kregen. De BOSK had destijds dan ook als doelstelling het opzetten van een onderzoekscentrum waar gezocht werd naar meest geschikte onderwijs methode.
Stelt u dus onze opwinding voor, bij het lezen van het eerdergenoemd stukje in de BOSK (= Bond van Ouders van Spastische Kinderen). Het bewuste meisje zat in eenzelfde elektrische rolstoel als Yasmin heeft, die voortbewogen wordt door voet/hoofdbediening (Adremo). Nu moet gezegd worden dat Yasmin op dat moment nog een behoorlijke aversie tegen deze Adremo had, maar dat had meer betrekking op het verkiezen van geduwd worden boven zelf voortbewegen.
Bond van ouders van spastische kinderen en motorisch gehandicapten. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.