Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does ABIV stand for?

ABIV stands for Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of ABIV

Samples in periodicals archive:

ABIV (Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst) De ABIV is een traditionele interessentest. Het instrument bestaat uit een aantal beroepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, vrijetijds bestedingen en beroepsactiviteiten, waarvan de respondent zijn voor- of afkeur moet aangeven. Het gebruik van de ABIV wordt aanbevolen in begeleidingssituaties, met name als uitgangspunt voor een gesprek: ‘Kan de onderzochte zich in de scores herkennen? Levert het patroon van voorkeur- en afkeerscores reële alternatieven op? Worden naar aanleiding van het gesprek over de scores nieuwe studie mogelijkheden ontdekt?’.
De bekendste tests in deze categorie zijn de Beroepen Interesse Test (BIT: Evers e. a. , 1987) en, voor de hogere niveaus, de Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst.