printer friendly
Acronym Attic
abbreviation to define

What does aK stand for?

Found 40 meanings of the aK acronym and abbreviation
If you haven't already, we suggest you try Acronym Finder first!
Acronym Finder has 54 verified definitions for aK

Our 'Attic' has 40 unverified meanings for aK

Link/Page Citation

sort by Rank | Alpha
Possible MeaningsRank
aK: Atwater Kent****
aK: AIR KONTROL****
aK: Applicability Key****
aK: Athletic Knit****
aK: Ave Ketchikan****
aK: Arianto Kurniawan***
aK: Allied Kingdom***
aK: Angel Kiss***
aK: Alysia Keese (Skiatook, OK)***
aK: Ajoy Kumar***
aK: Access Kit***
aK: Anderson Ken***
aK: Andrey Kiritchenko***
aK: Antifaschistisches Komitee***
aK: Alpha King***
aK: Alfred Karcher***
aK: Armstrong Keta**
aK: acanthamoeba keratitis**
aK: actinic keratoses**
aK: ADDRESS KETCHIKAN**
aK: Extracellular potassium activity**
aK: Alaska Keith**
aK: activated killer**
aK: Application Kind**
aK: Anne Kenney**
aK: Anoop Kammaran**
aK: Affordable Knives**
aK: K+ activity**
aK: Atletik Klubben**
aK: Algemene Kunst**
aK: Absolut Kings*
aK: Ajay Ketkar*
aK: Anchorage KBYR-AM*
aK: Alaska KCAM*
aK: adaption kits*
aK: Aggregate Kiln*
aK: Alexander Kushnirenko*
aK: Al the Korean*
aK: Alexander Kozelov*
aK: Application of Karen*

Note: Acronym Finder has 54 verified definitions for aK

< PreviousAbbreviation Attic SurferNext >
AJVT
AJW
AJWG
AJWJ
AJWP
AJWS
AJY
AJYCP
AJYE
AJZR
AK-
AK/STAT
AKA
AKAB
AKABE
AKADS
AKAF
AKAL
AKAMSP
AKAO

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acronym Attic: Searching over 3 million acronyms, abbreviations, and initialisms
All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners.
Acronym Attic is ©2005-2008, Acronym Finder, All Rights Reserved. Powered by Acronym Finder
About these results