printer friendly
Acronym Attic
abbreviation to define

What does aK stand for?

Found 40 meanings of the aK acronym and abbreviation
If you haven't already, we suggest you try Acronym Finder first!
Acronym Finder has 54 verified definitions for aK

Our 'Attic' has 40 unverified meanings for aK

Link/Page Citation

sort by Rank | Alpha
Rank
Possible Meanings of aK
AK
Atwater Kent
AK
AIR KONTROL
AK
Applicability Key
AK
Athletic Knit
AK
Ave Ketchikan
AK
Arianto Kurniawan
AK
Allied Kingdom
AK
Angel Kiss
AK
Alysia Keese (Skiatook, OK)
AK
Ajoy Kumar
AK
Access Kit
AK
Anderson Ken
AK
Andrey Kiritchenko
AK
Antifaschistisches Komitee
AK
Alpha King
AK
Alfred Karcher
AK
Armstrong Keta
AK
acanthamoeba keratitis
AK
actinic keratoses
AK
ADDRESS KETCHIKAN
aK
Extracellular potassium activity
AK
Alaska Keith
AK
activated killer
AK
Application Kind
AK
Anne Kenney
AK
Anoop Kammaran
AK
Affordable Knives
aK
K+ activity
AK
Atletik Klubben
AK
Algemene Kunst
AK
Absolut Kings
AK
Ajay Ketkar
AK
Anchorage KBYR-AM
AK
Alaska KCAM
AK
adaption kits
AK
Aggregate Kiln
AK
Alexander Kushnirenko
AK
Al the Korean
AK
Alexander Kozelov
AK
Application of Karen

Note: Acronym Finder has 54 verified definitions for aK

< PreviousAbbreviation Attic SurferNext >
AJVT
AJW
AJWG
AJWJ
AJWP
AJWS
AJY
AJYCP
AJYE
AJZR
AK-
AK/STAT
AKA
AKAB
AKABE
AKADS
AKAF
AKAL
AKAMSP
AKAO

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acronym Attic: Searching over 3 million acronyms, abbreviations, and initialisms
All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners.
Acronym Attic is ©2005-2008, Acronym Finder, All Rights Reserved. Powered by Acronym Finder
About these results