Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does PIWZ stand for?

PIWZ stands for Przedsiewziecia Informatyczne W Zarzadzaniu

This definition appears very rarely