Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does GHSO stand for?

GHSO stands for Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs

This definition appears very rarely

Other Resources: Acronym Finder has 1 verified definitions for GHSO

Samples in periodicals archive:

In 1953 behaalde hij het diploma van geaggregeerde lager secundair onderwijs aan de Normaalschool Sint-Jozefinstituut Torhout. In 1958 maakte hij bij prof. Egide Strubbe de licentiaatsverhandeling De Raad van State in de Nederlanden van 1531 tot 1578. Bijdrage tot de kennis van de instelling. In 1958 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs. In 1962 werd hij de 32ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de doctoraatsverhandeling De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578).
Ze bestaat uit theoretische (leerpsychologie, onderwijssociologie. ) en eerder praktische vakken (vakdidactiek, werkvormen, methodologie), die worden aangevuld met een stageperiode in een of meer scholen, en een aantal proeflessen. Wie daarvoor slaagt, wordt 'geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs' en krijgt lesbevoegdheid. De licentiaatsgraad op zich verleende afgestudeerden met (zeer) goede resultaten ook toegang tot een aansluitende doctoraatsopleiding, die hoofdzakelijk bestaat uit het schrijven en verdedigen van een origineel doctoraal proefschrift.